Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Období poválečné 1945 – 1964


Doba poválečná byla velmi bouřlivá. Nastalo přirozené vypořádání s Němci (jejich odsun). Nastal i politický zápas o to, jakým vývojem půjdou naše národy. Zvítězila myšlenka jíti směrem k socialismu.

Opět se zapomnělo v těchto pohnutých dobách na záznamy v kronikách. Nebyl ani ochotný občan, který by tuto práci chtěl dělat. A tak teprve v r. 1957 jsme opět začali psát obecní kroniku, ale to už mnoho a mnoho důležitých věcí, zápisů uniklo a nebude už asi nikdy hodnověrně zachyceno. Zvlášť revoluční dobu od r.1945 do 1954 asi nikdo si nedovolí místně zachytit.

R.1947  11.11.zřízena mateřská škola, později v r.1958 přeměněna na stálý zemědělský útulek pro malou návštěvnost dětí.

     R.1949  1.1. byla obec územním rozdělením vyčleněna z okresu Čáslav a převedena do okresu Ledeč nad Sázavou. Současně byly utvořeny nové kraje a obec se přesunula jako podhorská do kraje Jihlava.

R.1949 se po celý rok provádí scelování pozemků. Nebylo plně dokončeno a pro nedostatek finančních prostředků dokončeno.

R.1949  30.11. založen přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva (dále JZD). Zakladatelé: Fiala František, čp 82, Jecha Václav, čp.2, Vacek Stanislav čp.74, Aubrecht  Josef čp.76, Schwenger Alois čp.62, Havel Josef čp.19, Flídr Tomáš čp.54, Nedvěd Josef. Do vínku dostává se 39ha půdy od MNV a fary.

V r.1950 si členové hospodaří na svém, ale vzájemně si pomáhají.

V r.1951 si scelují pozemky a začínají hospodařit na společný účet.

V r. 1952 se provádí velký politický tlak na všechny zemědělce, aby vstoupili do JZD. To se podařilo (až na 3), ale následujícího roku opět houfně vystupují. Vznikají velké neshody mezi družstevníky, vyřizují si mezi sebou staré „účty“, nechtějí se mnozí podrobit jakési pracovní kázni, i zahraniční propaganda sehrála svoji úlohu.

R.1951 - upravuje se farská stodola na vepřín, r. 1952 upravuje se farský chlév.

R.1953 Havlova stodola čp. 8 se přestavuje na kravín pro 40 dojnic, staví se drůbežárny pro 500 slepic.

R.1950  1.1. přebírá stát vedení matrik narozených, zemřelých a sňatků a tvoří se Smrdově matriční obvod pro obce: Smrdov, Ovesná Lhota, Dlužiny, Kunemil, Vlkanov, Vrbice, Štěpánov.

R.1951 (duben)  zřizuje se po obci místní rozhlas.

R.1952 (podzim) se v obci silně rozšířila slintavka. Kde se vyskytla, byli občané isolováni. Potraviny jim kupoval obecní posel.

R.1952 1.10. otevřena poradna pro děti v budově MNV, která dosud slouží všem  občanům. Zásluha paní Kyselové, známé, populární a laskavé porodní asistentky.

R.1952 září  provedena technická úprava pozemků - scelení pro JZD. Vyčlenila se půda pro 8 honů a provedl se společný osev. Provádělo se i slavnostní rozorávání mezí pásovým traktorem, které zde prováděla Strojní traktorová stanice z Vrbice.

R.1953 od 1.1.  se zavádí jednotné pojištění pro všechny kategorie pracujících, kromě zemědělců. Státu se odvádí daň ze mzdy.

Únor - prováděl se půdní rozbor v celém katastru obce. Vzaly se vzorky ze 12 míst do hloubky 1 m. Z každé sondy 4 vzorky z různé hloubky. Cílem bylo získat přehled o složení půdy a později zařídit specializaci pěstování. Od r.1967 máme podle těchto rozborů stanovenou částku u důchodové daně v zemědělství.

Duben - vysázela obec sad „pod Homolkou“ - 300 ks třešní, 200 ks jabloní, 100 ks švestek. Později darovala sad bez náhrady JZD. Dnes je již sad zlikvidován.

(Z vyprávění rodičů vím, že někdy počátkem 50. let se občané Smrdova rozhodli vybudovat vlastními silami přírodní koupaliště na "Podměstí". Záměr se ale nezdařil - snad že nebyla čistá voda nebo snad propouštěla hráz - nevím, (prý tam zapadl pásák a bylo povšem) a tak se mládež chodila koupat na dvě místa. Ti mladší ke splavu a ti starší do "skály". V prvém případě se jednalo o jez Rymešova mlýna na říčce Sázavce a ve druhém se jednalo o bývalý kamenolom pod Homolkou, kde se těžil kámen pro výstvabu trati. Pamětníci si jistě pamatují u tohoto lomu zděný objekt, který sloužil jako zázemí pro dělníky. Dnes je již zbořen. A jak vypadá "skála" dnes, klikněte zde, jak vypadá splav klikněte zde a jak vypadají louky podél Sázavky, klikněte zde. Při cestě z koupání jsme se osvěžovali u studánky s ledovou vodou... A při cestě na koupání byl od skalky pěkný rozhhled - nalevo Dlužinsko a napravo Vrbice)

31.5. se provádí v celém státě měnová reforma. Volné peníze se mění v poměru 50:1, vklady přibližně 5:1. Každý občan dostal vyměnit 500 nových korun. Měnovou reformou se zrušily jakékoliv úspory  předválečné či poválečné.

1.6. byly zrušeny potravinové lístky a nastal volný prodej potravin. Lístkový systém trval od března 1939 do května 1953, to je 15 let.

1.6. si JZD provedlo společné ustájení dobytka.

R.1953  provedla traktorová stanice první sečení kombajnem. Posekala všechen ječmen a pšenici. Byla to novinka, která lákala.

R.1954  6.1.dostáváme zdarma od ONV motorovou stříkačku, dávný sen požárníků.

23.1. zbudována kašna u pomníku.

Od 1.9. se povinně jezdí do porodnice při narození dítěte, které byly zřízeny při všech nemocnicích a větších střediskách.  Naše obec přidělena do Ledče nad Sázavou.

17.9. dostává taneční soubor od ONV první televizor. Je umístěn v klubovně mládeže. Mnoho zájemců se 3x týdně dívá na program. Obrazovka byla asi 20x30 cm.

R.1955  15.11.   otevírá se nový kravín za rybníkem, první to objekt JZD.

R.1957 srpen-září-provádí se opět velká přesvědčovací kampaň pro JZD. Získána většina, kteří v r.1954 odešli.

31.10.   otvírá se zdravotní středisko. 1x týdně ordinuje lékař. Odchodem Dr.Kafky do penze 1.7.1961 se středisko ruší.

R.1958 - březen  první očkování proti obrně a je úspěšné. Od té doby se nemoc nevyskytla.
9.5. odhalena pamětní deska na pomníku padlých a upraven pomník rudoarmějcovi na hřbitově. Pořádáno jako celospolečenská akce. Desku zaplatili divadelníci z výtěžků.

15.5. zavedena autobusová trať Sázavka-Světlá-Číhošť, která se brzy pro svoje dobré spoje vžila a je dosud hojně užívaná.

15.9. otevřeno zubní středisko. Ordinováno 1x týdně dopoledne. Provoz trvá jen asi půl roku a opět se zavírá pro nedostatek dentistů. Elektrická vrtačka zakoupena z prostředků JZD a divadelníků, později odvezena zubním střediskem.

1.10. založen Kulturní klub JZD, který převzal v místě starost o osvětu. Tato změna však obci nijak neprospěla, protože v zárodku se začaly prosazovati jenom věci družstevníků a zapomnělo se na jiné kategorie lidí žijící v místě.

R.1959  1.4.  zrušují se traktorové stanice (celostátně) a stroje se prodávají JZD. U nás koupili 3 traktory kolové, 1 pásák, 1 nákladní auto.

1.5. otevřen poštovní úřad ve Smrdově. Jaké dobrodiní toto přineslo je si jen těžko představiti. Pošta převzala v místě i úlohu „Kampeličky“, takže přijímá i vydává jakékoli úspory občanů.

17.6. provedlo se oplocení pomníku padlých nákladem obce. Do této doby bylo velmi nesnadné sehnati nerezavějící pletivo,  proto to opoždění.

25.6. provedlo se oplocení hřbitova, upravil se příchod a zbudovala se vrata u silnice. Brigádnicky provedli občané za 1 dopoledne v neděli.

Říjen - vysázení 1 000 ks topolů na „Podměstí“ na obecní pozemky státními lesy. 

1.12. otevírá se čekárna na zastávce ČSD. Postavilo samo ČSD ve vlastní režii.

1.12. zaveden elektrický proud na zastávce ČSD a přilehlých domků čp. 83, 100, 108. Tímto aktem se podařilo všechny domy v obci zásobit elektrickým proudem.

R.1960  1.7. byl zákonem zrušen okres Ledeč nad Sázavou a spojen s okresem Havlíčkův Brod. Naše obec samozřejmě přechází do okresu Havl.Brod. Změnu vcelku vítáme, protože máme nyní lepší spojení s okresním městem.

1.7. byl rozšířen matriční obvod o Leštinsko, to je o obce: Leština, Dobrnice, Chraňbož, a Kynici. 

6.8. provedl se výkop vodovodu z „Babího dolu“ do kravína. Dobrovolní pracovníci vyhloubili celou rýhu za 3 dny.Věříme, že už v brzku použije tohoto vodovodu celá obec.

1.9. dostávají děti učební pomůcky a učebnice zdarma. Na naší škole obnáší tato úprava částku 2 500-3 000 Kč.

11.11. přeměněna místní prodejna na samoobsluhu.

R.1961  1.1. byla sloučena JZD Sázavka a JZD Kunemil.

1.3. provedeno sčítání obyvatelstva. Ve Smrdově žije 452 osob, 227 mužů a 225 žen, 102 obytných domů, 111 domácností.

1.4. zrušena poslední živnost v obci. Kovářská v čp. 47 a kovář (p. Rauer) přechází  pracovat jako kovář do JZD.

 

R.1964  14.6. povolena změna názvu obce na Sázavka. Viz sbírka směrnic pro národní výbory, r.1964. částka 37 ze dne 21.9.1964, čj.:51, str.210.

smernice.jpg

smernice-2.jpg

 

...a zde kronika Smrdova končí a začíná kronika Sázavky, což už je námět na jiné stránky...