Jdi na obsah Jdi na menu
 


SMRDOV Čechy Czech Republic

od roku 1964  Sázavka

 

Obrazek

Vážení návštěvníci, vítám Vás na těchto stránkách.

Snad každý člověk se občas vrací ve vzpomínkách do minulosti, vybavuje si svůj původ, vzpomíná svých předků a porovnává v tomto, poměrně krátkém období, změny, které v ubíhajícím čase vznikly.

Jako je poutavá historie národů a států a dějinné epochy lidstva vůbec, pak daleko toužebnější je poznat dávnou minulost místa svých předků, místa ve kterém žiji a kterému je člověk nitěrně upoután. Ať kdekoliv ve světě, ať hmotně jsou uspokojovány jeho touhy a přání, přece jen vzpomínky k rodnému místu nelze zapudit.

Z tohoto citového pojetí vnucuje se snaha získat hlubší poznání místa, jeho historie, místa ke kterému má člověk ten nejvřelejší vztah.

Ve snaze osvětlit občanům, zejména mladým lidem, historii  obce, rozhodl se kdysi kolektiv občanů: František Jelínek, předseda MNV, Jaroslav Pipek, tajemník MNV a Miroslav Merenus, kronikář obce, dále pak nadšenci ze sboru dobrovolných hasičů , připravit a podat občanům širší výklad o poznání vývoje obce Smrdova

Kolektiv prostudoval všechen v místě dostupný písemný materiál a další zprávy byly získány z archivu Národního muzea v Praze.

Já jsem pouze jejich  záslužnou práci použil, přidal další informace i s využitím internetu a vložil do těchto stránek

Nic nemůže zlehčit či ochudit historii obce Smrdova, že v roce 1964 byl změněn název obce na S á z a v k a, (obec Sázavka má v současné době své vlastní oficiální stránky - viz odkaz na úvodní stránce v kolonce "Oblíbené odkazy"), avšak tato práce shrnuje toliko události smrdovské

Info 18: Péčí obce Sázavka jsou digitalizovány obecní kroniky, církevní kroniky a školské kroniky. Návod k přístupu je na oficiálních  stránkách Obce Sázavka

Info 17: Do složky "Kostel sv. Jana Křtitele, jsem vložil dvě černobílá fota smrdovské fary těsně před demolicí. (fotky zapůjčil MR)

Info 17: Pozorným uživatelům internetu jistě neuniklo, že na mapách Seznamu je zprovozněna  funkce Panorama, kde se můžete virtuálně procházet po různých místech republiky. A už je zpřístupněna Sázavka. Zkuste kliknout zde . Pak už jen klikejte myší...

INFO 16: Kamarád Jarda Jenčík, po konzultaci se světelskými znalci, pomohl s identifikací několika členů hudby OB Smrdov. Jsou to vesměs Světeláci, jména jsem k fotkám doplnil. Za pomoc a spolupráci děkuji!

Info 16: Je dokončena digitalizace historických matrik uložených ve státních archivech v Praze a v Zámrsku. Do rubriky "Oblíbené odkazy" jsem vložil příslušné odkazy. Stačí kliknout.

INFO 15: Obdržel jsem, tentokrát od spolužačky, půvabné historické foto dětí z mateřské školky z r. 1954! Já jsem tuto fotku moc dlouho sháněl a najednou je tady. Bohužel se pod obrázek nevejde celý jmenný seznam, tak ho vložím sem: 

 

Info 14: Od spolužáka Bohouše K. jsem obdržel fotky Smrdova z někdy z 50. let. Foto pan Píška, původem z Vlkanova. Je vložena do Smrdovských střípků.

Info 13: 23.1.2016 byl v Základní škole a školce v Sázavce den otevřených dveří. Pár fotek z akce je na konci složky Kronika školy. Velmi emotivní zážitek!!!!!!!

INFO 12: Do fotoalba " Smrdovské střípky" jsem vložil dvě krásné historické fotky pořízené před smrdovskou kovárnou.

Chcete-li se projít Sázavkou právě při Masopustním veselí můžete shlédnout video -  stačí kliknout zde

INFO 11: Do složky "Křestní listy, oddací listy a další..." jsem vložil korespondenční lístek, který napsal p. farář Dobruzský jako informaci o sňatku uzavřeném ve Smrdovském kostele. Rovněž jsem přidal fotky školy s novou fasádou

Na Facebooku je založena komunita Smrdov

INFO 10: Do složky "Žáci smrdovské školy" jsem vložil fotku celé 4. třídy ročníku 1960-61. Bohužel formát těchto stránek mi nedovolil vložit popisku celé třídy a tak jsou pouze napsána jména a rodná příjmení dívek. Hoši jsou na snímku předchozím. Při té příležitosti mne napadá, že když fotograf fotil tuto třídu, předpokládám, že fotil i třídy další. Nemá tedy někdo doma tyto snímky? Mládeži, zeptejte se babiček a dědů!!! Dík 

INFO 9: Škola v Sázavce se opravuje, dostává nový kabát včetně oken, fotky jsou na konci složky Kronika školy. .

INFO 8: Od Lukáše Kalenského jsem obdržel řadu opisů z církevních matrik, ze kterých dýchá historie (nikoli jen smrdovská) rodu Seckých, Zadinů a dalších. A tak by byla škoda je nezveřejnit na těchto stránkách. Za tím účelem jsem  vytvořil novou složku "Křestní listy, oddací listy a další...", kam jsem přesunul starší dokumenty a vložil nové. Koho to zajímá, může bádat... A do Smrdovských střípků jsem vložil fotgrafii F. Zadiny a jeho pracovní knížku - velice zajímavé! 

Info 7: Do Smrdovských střípků jsem vložil staré pohlednice, za které děkuji!

 Info 6: Do Smrdovských střípků jsem vložil fotku rekrutů z roku 1962

Info 5: Na základě upozornění jsem přesunul fotku ze zájezdu z fotoalba "Ze života družstevníků"  do Smrdovských střípků. Zájezd se uskutečnil v r. 1946 ještě před vznikem JZD. Do Střípků jsem dále vložil fotku členů smrdovského Sokola. Při této příležitosti se ptám, nemá-li někdo doma další fotografie či písemnosti z činnosti Sokola.

Info 4: Do menu jsem vložil rubriku "Berní rula 1653". Obsahuje seznam smrdovských sedláků - jejich jména nutně nemusí mít návaznost na dnešní příjmení... Seznam je vytvořen krátce po třicetileté válce, kdy vesnice byly značně zdecimovené. Dokument mi zaslal p. Šemík, za což mu tímto děkuji. (pozn.: seznam z technických důvodů není  zobrazen se všemi sloupci, kde v poznámce je uvedeno u jména Václav Matoušek - řezník, Štěpán Suků - kostelník, Matěj Husa rovněž kostelník, Jan Těšitel - mlynář).

 Info 3: Do fotoalba "Ze života družstevníků" jsem vložil několik fotek. Nejzajímavější je foto ze zájezdu do Lidic, určitě tam poznáte některé své blízké či známé... A vložil jsem kvalitnější fotku souboru Tyl (to vše díky Ivě Procházkové!)

Info 2: Na stránky (do Menu i Fotoalba) jsem vložil rubriku "Genealogie rodu Havlů". Je to velmi zajímavé čtení a navíc perfektně zpracované. Podotýkám, že potomci konkretně tohoto rodu v Sázavce již nežijí...

Info 1: na úvodní stránku jsem do Oblíbených odkazů vložil odkaz na stránky, kde jsou umístěny jednak letecké snímky skoro ze současnosti, ale hlavně, i černobílé letecké fotografie z počátku padesátých let. Můžete si tedy porovnat, jak vypadalo Smrdovsko skoro před šedesáti lety.

 Opět se na Vás obracím, máte-li cokoli:  staré fotky - mohou být i rodinné, dokumenty, nebo nějaký námět,  můžeme společně stránky rozšířit. Dejte vědět pomocí komentáře na stránce Slovo závěrem. Děkuji a těším se.